Lamit $COP®: Lämpöpumppujärjestelmästä vielä parempi - säästöä syntyy 10-300 % enemmän!

$COP® on lamitin tavaramerkki laskenta- ja ohjausmenetelmälle, jolla parhaasta lämpöpumppujärjestelmästä saadaan vielä parempi. Säästöä syntyy 10-300 % enemmän kuin aikaisemmin. Soveltuu olemassa oleviin lämpöpumppulaitoksiin, sekä uusiin rakennettaviin lämpöpumppujärjestelmiin.

$COP toimii myös sähkölämmitteisissä järjestelmissä ilman lämpöpumppua. Mitä isompi sähkövastus tai sähkökattila, sitä suuremmat säästöt. Sähkövastus/kattilajärjestelmissä takaisinmaksuaika 6-18 kk.