LamiTES energiavarastot

LamiTES® Lamit Thermal Energy Store

LamiTES energiavarastoratkaisu yhteisöjen toteutukseen

LamiTES toimii energiavarastona sähköenergialle, lämpöenergialle sekä kylmäenergialle. Energiavarasto tehostaa tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, LamiTES -palvelun avulla turvaat kaukolämmön ja sähköenergian edullisen hinnan.

LamiTES voidaan rakentaa kiinteistökohtaisena yksikkönä tai suurvarastona keskitetysti esimerkiksi teollisuuteen /energiaverkkoon..

Kiinteistökohtainen järjestelmä voi ladata noin 0,1-5 MWh energiaa (tyypillinen 1-2 päivän tarvetta vastaava energiavarasto) ja vuodessa satoja MWh:ja. Ohjausjärjestelmänä toimii LamitBOX, joka hallinnoi sähkö-, lämpö- ja kylmäverkoissa olevia rakennuksia ja niiden energiavarastointia. LamiTES:llä voi muodostaa esimerkiksi 100 rakennuksen verkon (jopa 500 MWh/vrk) tai niiden kerrannaisia kaupungin tai energiayhtiön tarpeiden mukaan.

Suuremman kokoluokan LamiTES soveltuu erinomaisesti teollisuuteen.

Lauhdelämpö otetaan talteen tehokkaasti ja vapautetaan prosessien käyttöön kun tarve on ja muuten energianhinta kova. Tässä mallissa ei edes synny sähkön siirrosta aiheutuvia kuluja, joten energian kokonaishinta on erittäin alhainen. Kun lisäksi huomiot kylmäenergian tuotannon kertoimen vaikutuksen lauhdelämmössä, käytössäsi voi olla 3-6 kertainen määrä energiaa ostosähköenergiaan nähden. Lämpöpumpputekniikalla ja LamiTES energiavarastolla takaamme yrityksesi tuloksen kasvavan ja tavoitteesi hiilettömyydestä olevan totta. Suuntaan antavasti: ostosähköä kylmäprosessiin 1 GWh > kylmäenergiaa 3-6 GWh. Mihin poistettu lämpö prosessista siirtyy? Lämmitätkö ilmastoa? Välittömästi LamiTES käyttöön ja siirretään energia sinne missä sitä tarvitaan.

Muita LamiTES hyötyjä teollisuudessa: kattilalaitoksen tasaisen ajon tuottama noussut hyötyssuhde, huoltojen aikana tapahtuva energian varastointi vähentää katkoja, prosessia voidaan ajaa tasaisemmin, kymäketjusta saadaan katkeamaton, kompressorien tehopiikkejä pienennetään varastyoimalla energiaa tasaisesti ja ajamalla sitä prosessiin tasaisesti, korvaa invertterikäyttöä, ei tarvitse uusia koko laitosta/prosessia, hiilijalanjälki pienenee, tuottavuus koko yrityksessä kasvaa.

Kysyntäjoustoratkaisu LamiTESissa on valmis käyttöön, huomioiden sähkö- lämpö- ja kylmäenergian. Eri energiamuodot tukevat toisiaan ratkaisussamme ja muodostavat järjestelmän, joka toimii  sähköenergian tasaajana eli energiavarastona.

Energiavarastojen tarve kasvaa jatkuvasti uusien energiantuottomuotojen (tuuli, aurinko, ja vastaavien) lisääntyessä, mutta myös perinteisessä verkostossa niille saadaan erittäin hyvät takaisinmaksuajat.

Hiilettömyyteen johtava ratkaisumme toimii monella tasolla: varavoimaloita ei tarvitse käyttää (LamiTES purkaa energiaa esimerkiksi kaukolämmön kysyntäpiikin pakkasen äkillisesti noustessa). Voimalaitokselle saadaan tasainen kuorma (LamiTES voidaan ladata ja purkaa eikä voimalaitosta tarvitse ajaa huonolla hyötysuhteella).

Mitä lamit.fi myy?

Pieni yrityksemme on kehittänyt suuren mittaluokan energiaratkaisun, jonka asiakas voi olla taloyhtiö, rakennus, kunta, kaupunki, energiayhtiö tai vastaava.

Taloyhtiölle tarjoamme ratkaisun, jonka avulla tasataan kaukolämmön ja sähkön kulutusta ja energian piikit laskevat. LamiTES asennetaan nykyiseen järjestelmään ja talotekniikka päivittyy uusimman teknologian tasolle. Hinta ja tuotto asettuvat noin 6 vuoden takaisinmaksuun. Säästö voi olla tuhansia Euroja vuodessa.

Kunta, kaupunki, energiayhtiö muodostavat rakennusten verkon, joka on infrastruktuurissaan valmiiksi LamiTES:ia varten yhdistetty suureksi kuluttajien ja tuottajien verkoksi. Ehkä jo huomaatkin, että emme me ole täysin uutta kehittäneet, vaan viemme olemassa olevan järjestelmän uuteen toimintaan. Yksittäiset rakennukset yhdistetään LamitBOXeilla verkoksi, jota esimerkiksi energiayhtiö voi ohjata tarpeen mukaan keskitetysti (kysyntäjousto). Olemme laittaneet yhteen kysyntäjoustopakettiin lämmön ja sähkön.

CHP- laitos tuottaa sähköä ja lämpöä (n 40% Suomen tuotannosta). Joten jos sähkön kysyntä kasvaa, syntyy vastaavasti lämpöä enemmän. Mitä jos lämpöä tarvitaan samaan aikaan vähemmän?

Teollisuudelle tarjoamme LamiTES-energiavaraston, ylijäämälämmön käyttönottoon, tehomaksujen alentamiseen, prosessien toiminnan varmistamiseen. Sahalla kattilalaitoksen huipputehoa voidaan nostaa jopa yli 100% ilman uutta kattilaa, kauppakeskuksen laudelämmön talteenotto, tuotantolaitoksen uunien sähkökäyttöön kuumalaitos, korkean lämpötilan lämpöpumput, tarkasti laskettuna ja oikein mitoitettuna tuloksen varmistamiseksi.

LamiTES järjestelmään voidaan varastoida ylijäämä sähkö-, lämpö- ja kylmäenergia.

Toteutamme tapeittenne mukaisen verkkoratkaisun eli hajautetun energiavaraston (1-5 m3 per kohde) tai keskitetyn suuremman energiavaraston 100-10 000 m3.

Energiayhteisöt voivat näin toimia eri puolilla Suomea tai paikkakuntaa ja varastoida tuottamansa energia LamiTESin avulla. LamiTES -energiavarasto tehostaa aurinkovoimaa ja tuulivoimaa.

Energian hinnan vaihtelujen perusteella tallennettava energia saattaa maksaa 1€/MWh ja sama energia myydään jopa yli 250€/MWh. Takaisinmaksuajaksi saadaan erittäin lyhyt, ja tuotto kymmenessä vuodessa… (laske itse).

Huomioi, että lakimuutos varastoitavan energian verotuksesta vapauttaa kaksinkertaisen verotuksen, ja verot maksetaan vasta myynnin yhteydessä.

Energiatuki ja energia-avustus: Olipa kyseessä taloyhtiö,  energiayhtiö, kunta, kaupunki taiteollisuuden laitos, saa LamiTES-investoinneille tukea merkittävän määrän. Teemme tukihakemuksen yhteistyössä kanssanne.

Kysy lisää, tehdään hiiletön Suomi yhdessä nopeilla, edullisilla ratkaisuilla, sekä olemassa olevalla tekniikalla parhailla kotimaisilla tuotteilla. Koko järjestelmä on valmis toimimaan.

Ari Järvinen, Tj, puh 0405381869, ari.jarvinen@lamit.fi

Jukka Kinnunen, Projektipäällikkö, puh. 0444303030, jukka.kinnunen@lamit.fi

Avainsanat: energiavarasto, kysyntäjousto, LamiTES, TES

Rakennuksen sisäinen energiayhteisö on esimerkiksi kerrostalon katolle asennettu aurinkovoimala, ja energiayhteisön tarkoitus on jakaa tuotanto rakennuksen asukkaille. Ratkaisu mahdollistaa taloyhtiöiden asukkaille aurinoenergian samalla kannattavuudella kuin omakotitaloasukkaille.

Vuonna 2018 tehdyn kyselyn perusteella taloyhtiöissä on aurinkosähköstä erittäin kiinnostuneita asukkaita 48 % ja 39 % melko kiinnostunut.

Vastaavanlainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa myös muissa kiinteistöissä, kuten liikekeskuksissa ja julkisissa rakennuksissa.

Aurinkosähkön ohella energiayhteisön sähköntuotanto voi perustua tuuli- tai vesivoimaan tai pien-CHP-tuotantoon.

Hajautetut ja kiinteistörajat ylittävä sähköenergiayhteisö muodostuu, kun energiayhteisön tuotanto on eri kiinteistön alueella kuin kulutus, ja yhteys tehdään joko erillisellä yhdysjohdolla (kiinteistörajat ylittävät energiayhteisö) tai julkisen sähköverkon kautta
(hajautettu energiayhteisö). Lähtökohtana tällaisessa yhteisössä on, että hajautetun
energiantuotantomahdollisuudet ovat paremmat muualla kuin oman kiinteistön alueella.

Haasteena tällaisessa energiayhteisössä on saada kaikki kiinteistöiden käyttäjät/omistajat osallistumaan voimalan investointiin, etenkin kun taloudellinen tuotto on suhteellisen matala.

Yllä oleva teksti on referoitu:

”Selvitys sähkön omatuotantoon, energiayhteisöihin ja
energiahankkeiden lupamenettelyihin liittyvistä kysymyksistä”
Gaia Consulting Oy & LUT-yliopisto

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lue lisää:

Lamit $COP®

Lamit $COP®: Lämpöpumppujärjestelmästä vielä parempi – säästöä syntyy 10-300 % enemmän! $COP® on lamitin tavaramerkki laskenta- ja ohjausmenetelmälle, jolla parhaasta

Lue artikkeli »

LamitAir ilmanvaihtojärjestelmä

← Palaa palveluihin Ilmanvaihto ja sisäilma – tarpeet LamitAirille Taustaa Uusien toimintaohjeiden mukaisesti rakennusten ilmanvaihtolaitos voidaan pysäyttää”nolla”-ilmanvaihdolle aikoina, jolloin rakennusta

Lue artikkeli »

LamiTES®: faasivarasto lämmön varastointiin

LamiTES® energiavarastoratkaisut LamiTES® toimii energiavarastona sähköenergialle, lämpöenergialle sekä kylmäenergialle. LamitTES® energiavarasto perustuu faasimuutosteknologiaan. Aineenolomuodon muutoksessa elifaasimuutoksessa energiaa sitoutuu ja vapautuu moninkertainen määrä

Lue artikkeli »