LamiTES® Teollisuusratkaisut

Suuremman kokoluokan LamiTES® faasimuutosvaraaja soveltuu erinomaisesti teollisuuteen. Parhaimmillaan LamiTES® toimii esimerkiksi ympäristössä jossa esimerkiksi lauhdelämpö otetaan talteen tehokkaasti ja vapautetaan prosessien käyttöön tarvittaessa. Energianlähteenä voi käyttää myös aurinkokeräimiä joiden tuotto riittää kattamaan lämpimän energian tarpeen koko vuorokaudeksi kun se yhdistetään LamiTES® järjestelmään. LamiTES® järjestelmällä saadaan myös huippukulutukset eliminoitua pienentämällä kaukolämmön tehomaksuja.

Suuremman kokoluokan varastot ovat joko 75 kWh tai sen kerrannaisia. Suurempaan tarpeeseen on saatavilla 5MWh yksikkö. Tietyin ehdoin faasimuutosvaraston voi toteuttaa olemassa oleviin varaajiin. Kaikkiin varaajiin on saatavilla Lamitin tarjolla olevat faasimuutosmateriaalit alkaen -30°C asteesta aina +118°C asteeseen. Energiayhtiöille on tarjolla myös jopa 10 000 m3 faasimuutosvaraaja.

Lauhdelämpö hyödyksesi

LamiTES® lauhdelämpöä käyttävässä ratkaisussa saadaan ylivertainen lauhdelämmön hyötykäyttö. Tyyppillisesti lauhdelämpöratkaisuissa lauhdetta käytetään esimerkiksi käyttöveden esilämmitykseen tai lämpöpumppujen avulla nostettuna muihin tarpeisiin. Lamitin järjestelmällä voidaan saavuttaa yli 85C lämpötila yli 6:n SCOP arvolla jolloin esimerkiksi kauppakeskuksen lauhdelämpö riittää täyttämään koko lämpöenergian tarpeen ja lämpöenergiaa on jopa mahdollista myydä ulos.

Ratkaisussa käytetään tarkoitukseen optimoitu lämpöpumppu yhdistettunä LamiTES® energiavarastoon. Hyöty on mahdollista kun huomiodaan kylmäenergian tuotannon kertoimen vaikutuksen lauhdelämmössä jolloin käytössäsi voi olla yli 6 kertainen määrä energiaa ostosähköenergiaan nähden.

Kaupunki ja energiayhtiö muodostavat rakennusten verkon, joka on infrastruktuurissaan valmis yhdistetäväksi suureksi kuluttajien ja tuottajien verkoksi. Rakennukset yhdistetään LamitBOX®:lla verkoksi, jota esimerkiksi energiayhtiö voi ohjata tarpeen mukaan keskitetysti.

    Lisätietoja: 

  Ari Järvinen,      +358 40 538 1869     ari.jarvinen@lamit.fi

  Jukka Pihamaa, +358 50 307 3970   jukka.pihamaa@lamit.fi

Call Now Button