← Palaa palveluihin

Energiansäästöprojekti ja lämpöselvitys

Mitä lämpöselvitys käsittää?

Energiansäästöprojekti ja lämpöselvitys taloyhtiöön lamitista.

Esiselvitys ja katselmointi

Pyydä meidät käymään taloyhtiöösi: selvitämme missä ja miten paljon haluat ja voit säästää. Aloitamme hankkeen yhteisellä tapaamisella, missä sovitaan tavoitteet hankkeelle. Tämä vaihe on ilmainen. Lupauksemme on: jos emme löydä energiansäästöprojektia toteutettavaksi, Sinun ei tarvitse maksaa.

Tavoitteiden perusteella sovimme yhdessä, mitä halutaan tarkastella. Katselmointi on taloyhtiössä kevyt ja vapaamuotoinen. Tavoitteena on selvittää nykyiset tekniset laitteistot, tilat sekä energiankäytön nykytila. Tästä alkaa energiansäästöprojekti.

Katselmoinnin tulokset kertovat säästöt

Katselmointi tuottaa parannusehdotuksia, uusia toimia kohteeseesi tai korjaavia toimenpiteitä. Katselmoinnin tuotos on myös investointilaskelma tehtäville teknisille parannuksille, kustannussäästöjen- sekä takaisinmaksuajanlaskenta. Etsimme parhaat toimijat energiansäästön ja tuloksen parantamiseksi ja Lamit myös kilpailuttaa laitteistojen toimittajat sekä auttaa valitsemaan sopivimman. Luonnollisesti teemme myös kaikki tarvittavat dokumentit mahdollisten ARA tukien varmistamiseksi soveltuviin kohteisiin.

Parannusprojektin toteutus

Lamitilla on kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka mukaisesti olemme suunnitelleet hankkeelle toimet. Tämän jälkeen aloitamme toteutuksen. Hankinnat valituilta toimittajilta voi tehdä taloyhtiö tai projekti voidaan toteuttaa avaimet käteen periaatteella taloyhtiön toiveiden mukaisesti.  Valvomme toteutuksen ja varmistamme säästöjen toteutumisen. Loppuraportista näkee toteutuneet kulut, säästöt sekä ympäristövaikutuksen.

Energiansäästöprojekti ja lämpöselvitys taloyhtiöön lamitista. Ota yhteyttä!                  

Lämpöselvitys – Kannattaako lämmitysjärjestelmän päivitys?

 

Mikäli lämmityskulusi ovat yli 750€ per asunto, ota heti yhteyttä! Älä lämmitä ilmastoa, lämmitä edullisemmin taloasi.

lamit-teamin kommentti ilmastonmuutokseen on helpostiymmärrettävä: jos sinulla ei ole lämmöntalteenottoa ja puhallat sisäilman suoraan ulos huipparilla tai vastaavalla, mieti miten talosi toimii. Patterit lämmittää huoneissa, ja huippari puhaltaa kaiken sen lämmön suoraan ulos, ihan harakoille. Joka päivää hukkaat vähintään puolet lämmitysenergiasta. Aika on rahaa, toimi nyt.

Poistoilmalämpöpumppu-, maalämpöpumppu-, ulkoilma-vesilämpöpumppu tai ilmanvaihtoinvestoinnin energiaselvitys taloyhtiöön, omakotitaloon, halliin tai mihin tahansa rakennukseen kaikkialle Suomeen. Raporttimme on tarkka, yksinkertainen ja helppolukuinen. Raportissa esitetään selkeästi energiankulutuksen vähentyminen sekä säästöt euroina.

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen kannattaa tehdä huolellisesti. Lämpöselvitys tarkoittaa rakennukselle tehtävää kartoitusta lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden osalta. Energiaselvitys voidaan tehdä uudisrakennukselle (ennen varsinaisten suunnitelmien valmistumista) tai olemassa oleville laitteille kun energiatehokkuutta halutaan parantaa.

Esiselvityksemme (I) ratkaisee rakennukseen valittavan uuden lämmitysvaihtoehdon ja kuinka paljon kohteessasi voidaan ympäristöystävällisellä ratkaisulla saada säästöjä aikaan.

Tarjousvertailussa (II) laadimme esiselvitysvaiheessa kerättyjen tietojen perusteella selkeän yhteenvedon tarjolla olevista toteutuskelpoisista lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista.

Tämän jälkeen laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmat (III) ja autamme Sinua valitsemaan kokonaistehokkaimman ratkaisun.

Jos mietit näitä tai vastaavia kysymyksiä, voimme auttaa Sinua: Miten meidän talossamme voitaisiin säästää? Jopa tuhansia euroja vuodessa? Kymmeniä tuhansia? Saitko jo tarjoukset, mutta mitä eroa niissä oikeasti on? Maksatko laitteista, joissa on yli kaksi kertaa liian suuri mitoitus? Haluatko puolueettoman tiedon, miten paljon juuri Sinun rakennuksessasi voidaan säästää?

Esimerkkikohde

Lämmityskulut ennen

42 000 / € vuosi

NYT

19 500 / € vuosi

Euromääräinen säästö riippuu kohteen koosta.

Osakeyhtiö lamit.fi laatii rakennuksen lämpöselvityksen seuraavasti:

Ennen hankkeen (peruskorjaus- tai uudiskohteen suunnittelun) aloittamista:

 • Laskemme rakennuksen lämpöhäviöt RakMk D3:n ja D5:n mukaisesti
 • Teemme yleiskatselmuksen rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavista ominaisuuksista kuten LVI-järjestelmistä, rakenteista sekä lämmitettävistä tiloista, kohteessa käydään ja tutustutaan rakennukseen ja järjestelmiin
 • Selvitämme riittävän tarkasti järjestelmän toteutusmahdollisuudet (uudet laitteet, tilat, putkivedot, tarvittavat muutokset nykyiseen lämmitysjärjestelmään)
 • Selvitämme toteutuneet veden, kiinteistösähkön sekä lämmitysenergian kulutukset. Tarvittaessa selvitämme mittaamalla ilmanvaihdon todelliset ilmavirrat sekä käyntiajat.
 • Tuntitason energianmittausdataa käytetään selvittämään yksityiskohtaisesti kaukolämmitetyn rakennuksen energiankäyttö ja sen huippuarvot
 • Laskemme lämpöpumpulle optimaalisen tehomitoituksen perustuen todellisiin mitattuihin ilmavirtoihin sekä rakennuksen laskennallisiin ja toteutuneisiin lämpöhäviöihin sekä maalämmön kyseessä ollessa annamme arvion tarvittavien lämpökaivojen lukumäärästä syvyyksineen.
 • Laskemme investoinneille laiteriippumattoman alustavan kannattavuusarvion
 • Laskenta on puolueeton ja perustuu RakMk D3:een sekä D5:een, ympäristöministeriön lämpöpumppujen energialaskentaoppaaseen ja lämmitysstandardeihin.
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoselvitykset
  selvitämme ilmanvaihtojärjestelmän nykyisen toiminnan
 • laskemme ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) nykyisen suorituskyvyn ja vertaamme sitä tavoitetilaan
  laskemme puhaltimien sähköenergian kulutuksen nykyisillä puhaltimilla ja vertaamme sitä energiatehokkaiden puhaltimien energiankulutukseen

Pyydämme tarjoukset uusista järjestelmistä edellisessä vaiheessa kerättyjen tietojen perusteella:

 • Pyydämme kokonaisurakkatarjoukset uusista järjestelmistä (vähintään 3 toimittajaa) edellisessä vaiheessa kerättyjen spesifikaatioiden perusteella
 • Laadimme selkeän yhteenvedon tarjotuista lämmitysjärjestelmistä sisältäen:
  • Keskeisen toimitussisällön
  • Keskeiset tekniset tiedot ja suorituskykyä kuvaavat tunnusluvut
  • Kuukausitason selvitys uuden järjestelmän tuottamasta kokonaislämmitysenergiantarpeen osuudesta
  • Odotettavissa olevat säästöt vuosittaisessa energiankulutuksessa paikkakuntakohtaisesti lämpötilakorjattuna
  • Hintatiedot investoinnista, laitteista ja ylläpitokustannukset jatkossa
  • Eri energianhinnanmuutosskenaariot
  • Mahdollisesti lisääntyvän sähkötehon vaatiman pääsulakekoon/sähköliittymän suurentamiseen liittyvät vaikutukset
  • Mahdollisesti alentuvan kaukolämmön tilausvesivirran, mikäli kaukolämpö säilyy uuden lämmitysjärjestelmän rinnalla

Valitaan tilaajan kanssa yhdessä arvioiduista järjestelmistä kokonaistehokkain (huomioidaan kustannustehokkuus…)

 • Valitaan tilaajan kanssa yhdessä arvioiduista tarjotuista järjestelmistä kokonaistehokkain (huomioidaan kustannustehokkuus, energiatehokkuus ja ympäristötehokkuus) ja laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmat verrattuna nykyiseen kaukolämmitysjärjestelmään, huomioiden:
 • Laadimme sopimusaikirjat, ja ne takaavat suunnitellut säästöt Sinulle
 • Seuranta on jatkivassa yhteydessä valittuun laitteistoon, ja ilmoittaa mahdollista puutteista ja vioista heti
 • Lisäksi laskemme halutessasi uuden järjestelmän vaikutuksen CO2-päästöjen muutokseen eli hiilijalanjäljen pienenemiseen
 • Esitetään saavutettavat energiansäästöt (kWh, MWh) ja euromääräinen säästöpotentiaali.

Halutessanne teemme myös seuraavat työt:

Optio 1: Laitteiden energiankulutuksen mittaaminen ja seuranta (www.lamitor.fi)
LVISA-suunnitelmien laatiminen tarjouskohteessa
 
Optio 2: Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelu osaksi lämmitysjärjestelmää
 
Optio 3: Päivitetty energiatodistus / energiaselvitys joka luovutetaan kohteen valmistuttua
 

Pyydä meiltä tarjous

Energiansäästöprojekteillamme pystymme säästämään yli puolet nykyisistä energiakustannuksistasi! Täytä lomake, niin me hoidamme loput!