Taloyhtiön lämmitysjärjestelmässä energiavarasto ja lämpöpumppu säästävät yhdessä

Energiavarasto eli LamiTES® on avain rakennuksen energian säästöön. Energiavarasto toimii kaukolämpö- ja lämpöpumppujärjestelmissä sekä uusiutuvan energian järjestelmissä parantaen vuosihyötysuhdetta. Taloyhtiön lämmitysjärjestelmässä energiavarasto ja lämpöpumppu tuottavat suurimmat säästöt uudella LamiTES-tekniikalla.

Kiinteistökohtainen energiavarasto voi ladata tyypillisesti noin 0,1-5 MWh energiaa joka vastaa 1-2 päivän tarvetta. Ohjausjärjestelmänä toimii LamitBOX®, joka hallinnoi sähkö-, lämpö- ja kylmäverkoissa olevien rakennusten energiavarastointia ja kulutusta. Käytön ohjaus voidaan kohdistaa asiakkaan käytössä olevaan pörssisähköliittymään kustannushyödyn maksimoimiseksi. Samassa järjestelmässä optimoidaan koko energiavarastointia käsittäen ulkoiset LamiTES® energiavarastot sekä kiinteistöjen oman energianvararauskykyyn perustuvat varastoinnin. Parhaimmillaan voidaan muodostaa jopa esimerkiksi 20 rakennuksen verkon (100 MWh/vrk varauskyky) tai niiden kerrannaisia talonyhtiöiden, kaupungin tai energiayhtiön tarpeiden mukaan.

Pienemmät varaajat ovat mitoitettu alaltaan 600mm x 600mm soveltuen asennettavaksi pienempiinkin kiinteistöihin omakotitalosta alkaen. Energiavaraajassa on automatiikka, joka tarkkailee itsenäisesti energiatasoja. LamiTES® varaajan varauskyky on kolminkertainen vastaavaan vesivaraajaan verrattuna ja yhdistettynä LamitBOX®:n saadaan ylivertainen varauskyky ja ohjaus.

LamiTES® (taloyhtiön lämmitysjärjestelmässä energiavarasto ja lämpöpumppu) voidaan rakentaa kiinteistökohtaisena yksikkönä tyypillisesti joko 3kWh, 6KWh, 9kWh tai 12 kWh varastoina ja niiden kerrannaisina. Vaihtoehtoisesti LamiTES® voidaan toteuttaa monistamalla 75kWh yksiköillä suurempiin kiinteistöihin. Tällöin yhden varaajan vaadittu lattiapinta-ala on 1000 mm x 1200 mm.

Energiavaraajat ovat tehdasvalmisteisia. Suuremmat yksiköt (esim 1-10 MWh) erillisestä tilauksesta.

LamiTES soveltuu myös muihin kiinteistöihin (koulut, päiväkodit, toimistot, teollisuushallit).

LamiTES® varaajista voidaan suunnitella usealle lämmönlähteelle optimoitu ratkaisu. Aurinkokeräimien tuottama lämpö ohjataan omaan varaajaan ja vastaavasti esimerkiksi matalalämpöpumpun tuottama lämpö omaansa (lämpötilan mukaan). Näin saadaan kaikkien lämmönlähteiden parhaat puolet optimoitua parhaan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Lamit suunnittelee taloyhtiöiden energianparannushankkeita ja osaamme valita parhaan teknologian kuhunkin kohteeseen.

Tyypillisesti LamiTES® talonyhtiöratkaisulla saavutetaan kuuden vuoden takaisinmaksuaika. Nämäkin investoinnit ovat tämänhetkisten energiatukien piirissä täysimääräisinä. Energiatukea voidaan hakea asuinrakennuksille ja liikerakennuksille.

Lisätietoja ratkaisuista suuriin säästöihin ja pieniin päästöihin:

Ari Järvinen,         +358 40 538 1869      ari.jarvinen@lamit.fi

Jukka Kinnunen,  +358 44 430 3030      jukka.kinnunen@lamit.fi

Jukka Pihamaa,    +358 50 307 3970     jukka.pihamaa@lamit.fi

Lue lisää: MotivaTaloyhtiöneuvontaBenet Oy (Keski-Suomi)

Call Now Button