Osakeyhtiö lamit.fi –
eturivin kotimaista osaamista rakennusten
energia- ja resurssitehokkuudessa

Näillä keinoin voimme yhteistyössä
säästää energiaa ja hillitä ilmastonmuutosta.

Osakeyhtiö lamit.fi osallistuu rakennusten suunnittelu-, korjaus- ja rakentamisprosesseihin tuomalla viimeisintä tietoa energiatehokkuudesta, lainsäädännöstä ja laskentamenetelmistä suunnittelupalvelujen ja koulutusten avulla asiakkailleen ja sidosryhmilleen.

Historia

Yrityksemme on perustettu vuonna 1995; lamit-nimi tulee sanoista laskenta ja mittaus. Laskemalla saadaan energiankulutus kuriin tavoitteellisilla suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteillä ja mittaamalla todennetaan toimenpiteiden onnistuminen. Menetelmä ei ole ainutlaatuinen, eikä edes uusi, vaan hyväksi havaittu ja niin toimiva, että kaikkien tulisi toimia lamit-menetelmällä, kaikissa toimissaan.

Energiasuunnittelu

Teemme energiakatselmuksia erilaisiin kiinteistöihin (mm. teollisuus, asuin- ja liikerakennukset, julkiset tilat). Laadimme energiaselvityksiä ja energiatodistuksia sekä mittaamme rakennusten energiankulutusta ja muita ominaisuuksia (lämpötila, kosteus, paineet, CO2 jne).

Lämpöselvitys on oma palvelumme energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rahallisten säästöjen saamiseksi. Lämpöselvitys koostuu analysointivaiheesta (tarkastukset, laskennat, kustannustehokkuuden optimointi), urakan kilpailuttamisesta sekä lopuksi toimenpiteiden loppuunsaattamista sopimusten ja valvonnan avulla. Lämpöselvityksen avulla hankit energiansäästöjä, joita erilaiset kohteeseen optimoidut laitteistot hyvin toteutettuna tuottavat. Mottomme on: Älä osta hienoja laitteita, osta energiansäästöä.

Muut suunnittelupalvelut

Olemme ottaneet muut suunnittelupalvelut osaksi palvelukokonaisuuttamme. Meillä on LVISA-, ARK- ja RAK-tiimit, jotta voimme asiakkailta saamamme palautteen perusteella jatkaa tehokasta energiasuunnittelua koko projektin toteuttamiseksi.

Miksi energiatodistus otettiin käyttöön?

Joku on saattanut miettiä asiaa…

Kun seuraa aikaa, keskusteluja ja tietoa ilmastonmuutoksen tilasta, voi tehdä jännittävän huomion: energiatodistus on eurooppalainen työkalu, jolla rakennusten energiankulutusta pyritään pienentämään.

Seuraava askel on tärkein: pienentynyt energiankulutus johtaa pienempiin päästöihin.

Osoitus kehittyvistä palveluistamme on energiatodistuksen hyödyntäminen Sinun rakennuksesi energiankäytössä: Energiatodistuksen avulla saat tiedon energiatehokkaista ratkaisuista, joista on Sinulle suuri hyöty. Niin taloudellisesti, energiansäästössä kuin päästöjen hallinnassa.

Kestävä rakentaminen

Kehitämmee palvelujamme ilmastonmuutoksen tarpeet ja  vaatimukset huomioiden. Tehtävämme on tuottaa ratkaisuja, jotka vähentävät rakennusten ja teollisuuden käyttämän energian määrää. Tämä toteutuu jatkuvasti kehittyvien palvelujen ja laskenta/mittaustyökalujen avulla, tiedotuksella sekä kouluttamalla rakennusalan suunnitteluprosesseissa toimivia osaajia.

Osakeyhtiö lamit.fi:n suunnittelutiimin analysoimilla tiedoilla ja asiakkaan yhteistyön tuloksena tehdyillä päätöksillä teemme suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa huomattavasti rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin.

Rakentamisessa kulutetaan lyhyessä ajassa runsaasti luonnonvaroja, mutta rakennustoiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, joita ovat esimerkiksi energian- ja vedenkulutus ja näistä syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Energiatehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyötyä, mutta aiheuttaa suhteellisen vähän kuormitusta ympäristölle ja auttaa osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.

Energiatehokkaan rakennuksen tuottamia hyötyjä ovat muun muassa rakennuksen hyvä sisäilmasto, käytettävyys ja kodikkuus, edulliset ylläpito- ja huoltokustannukset, pitkä käyttöikä sekä korkea jälleenmyyntiarvo.

Keskeiset rakennusten ympäristövaikutukset liittyvät resurssitehokkuuteen ja energiankulutukseen ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöihin.

Energiatehokkailla ratkaisuilla kasvihuonekaasupäästöjen määrää voidaan merkittävästi pienentää. Rakennusten rakentamis-, laajentamis-, korjaamis- ja lämmitystavoilla on merkitystä, ja tässä Osakeyhtiö lamit.fi voi auttaa.

Rakennusten energiatehokkuutta pyritään lisäämään muun muassa energiatodistusten ja rakentamismääräysten kautta. Erilaisille rakennustyypeille on säädöskokoelmissa määritelty omat energiankulutus- ja E-lukuvaatimuksensa. Uudisrakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamissuunnitelmaan voi kuulua useita erilaisia toimenpiteitä riippuen rakennustyypistä ja rakennuksen käyttöiästä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa yhtäaikaisesti, vaan suunnitelma voidaan toteuttaa vaiheittain, useamman erillisen hankkeen yhteydessä, käyttäen lamit.fi:n uusinta tietoa energiatehokkuudesta, lainsäädännöstä ja laskentamenetelmistä.

Missio

Tehtävämme on vähentää rakennusten käyttämän energian määrää. Tämä toteutuu jatkuvasti kehittyvien palvelujemme, laskenta- ja mittaustyökalujen avulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla rakennusalalla ja teollisuudessa toimivia osaajia.

Visio

LA: Laske energian kulutuksesi ennakkoon, jotta voit säästää energiaa.

MIT: Mittaa, seuraa energia laskentasi toteutusta, ja paranna energiatehokkuuttasi päästöjä pienentäen.

Lamit.fi innovaatiot

 • Domains www.lamit.fi, www.lamites.com
 • Lamit E® TM-nro T201201770
 • Owners: Ari Järvinen 60%, Erkki Niskanen 40% · Service www.lamitor.fi
 • Lamitor® TM-nro T20090351
 • LamiTES® TM-nro 018300609 (EU)
 • Thermo Energy Storage – PCM (Phase Change Materials)
 • LamitAir®: Patent nro FI129735 (B), TM-nro EU
 • TercoSys Patent nro FI129211 (B) /+ (EU) + (USA)
 • Finchcell TM-nro 018707238-EU
 • Owners: Ari Järvinen 50%,, Erkki Niskanen 50%)
 • www.solar-arena.com
 • Patent nro FI12310 (U1) / Suomi+EU Solar Heater
 • Patent nro FI128871 (B)/ Suomi+EU Solar Heater
 • Patent nro FI129211 (B) US2021404708 (A1) / Suomi+(EU/USA)
 • Hyödyllisyysmalli 20180178/ Suomi
 • SolarCleantec TM-nro

Lataa tästä Solar collector patent

 • Owners: Lamit 52%, Jukka Kinnunen 24%, Jukka Pihamaa 24%
 • Patentti nro 20217163 (A1)-Suomi / (Lauhdelämmön talteenotto)
 • Trademark 018442141-EU / (Lauhdelämmön talteenotto)
 • TM-nro T202050663 / Suomi: $COP

"Energiatehokkuustodistuksessa olisi annettava tietoja myös lämmityksen ja jäähdytyksen tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen energiatarpeeseen, sen primäärienergian kulutukseen ja sen hiilidioksidipäästöihin."

Energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) sanoo:

Pyydä meiltä tarjous

Energiansäästöprojekteillamme pystymme säästämään yli puolet nykyisistä energiakustannuksistasi! Täytä lomake, niin me hoidamme loput!