Energia-avustukset asuinrakennuksille 2020-2022

Onko asuinrakennukseenne suunnitteilla korjaushanke, jolla parannetaan energiatehokkuutta?

Teetkö peruskorjausta ja harkitset energia-avustuksen hakemista? Autamme mielellämme koko hankkeessasi. Ensin laskemme korjaustoimenpiteille E-luvun, jota verrataan ralennusaikaseen E-lukuun. Varmistamme näin, että korjaustoimenpiteesi ovat riittävät ja neuvomme miten hakemus tulee laatia. Teemme hakemuksen ja laadimme erikoissuunnittelijan lausunnon toimenpiteiden perusteella. Tarvitsemme Sinulta päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä (esim. hallituksen pöytäkirja) sekä valtakirjan, jotta voimme toimia asiamiehenäsi hankkeessa. Tämän jälkeen koko hanke toteutetaan siten, että energiatehokkuus toteutuu, valvomme hankkeen, kilpailutamme ja teemme muut toimet kustannustehokkaasti. Lopuksi tarkastamme urakan ja laadimme energiatodistuksen, jonka avulla tehdään maksatushakemus.

Perustietoa:

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020-2022 on annettu tieto voimaantulosta 2020 alussa. Tämä tarkoittaa, että asuinrakennuksilla on mahdollista saada avustuksia korjaushankeisiin, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta.

Miten tämä käytännössä tapahtuu?

ARA myöntää avustuksen korjaushankkeeseen hakemuksen perusteella, mikäli korjaushankkeella saavutetaan tarvittava energiatehokkuuden parantuminen. Energiatehokkuuden parantuminen osoitetaan energiatodistuksella, jota verrataan korjaus- ja muutostyön energiatehokkuusvaatimuksiin ja näistä vaatimuksista on vielä parannettava 20 % tai 30 %. Laskemme E-luvun ja vertailuarvot (rakentamisluvan ajalta nyt toteuttavaan, jossa huomioidaan kaikki tehdyt parannustoimet). Näin saadaan asiantuntijalausuntoon E-lukulaskelmat, jotka tarvitaan hakemuksessa.

Kuinka varmistua, saako asuinrakennus avustuksia korjaushankkeeseen?

Osakeyhtiö lamit.fi on laatinut uudistuneen energialaskentamallin Lamitor ohjelmistoon, jonka avulla voidaan selvittää, saadaanko ja miten kohteen korjaushankkeelle saadaan avustus. Samalla saadaan kohteelle avustuksen maksatuksessa tarvittava energiatodistus, joka tehdään valmiiksi ja virallistetaan, kun kohteen korjaushanke on saatu päätökseen.

Osakeyhtiö lamit.fi on tehnyt energiatodistuksia ensimmäisen energiatodistuslainsäädännön astuttua voimaan. Osakeyhtiö lamit.fi on energiatodistusten lisäksi tehnyt paljon energiaselvityksiä myös korjausrakentamisen saralla.

Kiinnostuitko?

Olkaa yhteydessä ja keskustellaan hankkeestanne. Neuvotellaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Parannetaan yhdessä energiatehokkuutta.

Etelä-Suomi: Projektipäällikkö Jukka Kinnunen, jukka.kinnunen@lamit.fi, 0444 303030

Muu Suomi: Toimitusjohtaja Ari Järvinen, ari.jarvinen@lamit.fi, 040 538 1869

ARA:n linkit ja tietoa kustannuksista

 
Valtioneuvoston asetuksen 1341/2019 mukaan ARA myöntää avustusta sellaisten korjaushankkeen korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, joiden yhteydessä asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan YM asetuksen 4/13 7 §:ssä säädettyä vähimmäistasoa parempaan tasoon verrattuna rakennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon.
 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että energiatehokkuutta parannetaan:
 
1) asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 %
 
2) pien– ja ketjutalossa vähintään 30 %
 
3) asuinkerros- ja rivitalossa sekä pien– ja ketjutalossa vähintään uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) uudisrakennuksille asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.
 
Avustuksen määrä on 1 ja 2 kohdan mukaisissa asuinrakennuksissa 4 000 asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustuksen määrä 3 kohdan mukaisessa asuinrakennuksissa 6 000 € asuntoa kohden.
 
Koko lista avustukseen oikeuttavista korjaustoimenpiteistä tästä linkistä
 
Tietoa ARA:n energia-avustuksista tästä linkistä
 
 
HUOM! Lamitin työt kuuluvat suunnittelukustannuksiin ja suunnittelukustannukset ovat avustettaviksi hyväksyttäviä kustannuksia, myös energiatodistus. Näihin kustannuksiian ARA:n avustus on 50%.
 
 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Call Now Button