Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiön energiatarkastus laaditaan olemassa olevaan kiinteistöön.

Energiatarkastus toteutetaan seuraavasti

 1. Ota yhteyttä lamittiin ja sovi tarkastuksesta
 2. Sovitaan ajankohta
 3. tehdään tarkastus sopiimuksemme mukaisena.

Yhteydenotto kotisivuilta, soittamalla, sähköpostilla tai lomakkeella.

Energiatarkastuksen hinnat alkaen 790 € (+ ALV).

Energiatarkastus sisältö

Taloyhtiön energiatarkastus sisältää pääsääntöisesti koko yhtiön  tarkastelun. 

Alla on esitelty palvelun vähimmäissisältö, jota sovelletaan kohteessa olevien teknisten ratkaisujen, kuten lämmitysmuodon ja lämmönjakotavan mukaan.

Lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastus:

 • Lämmönjakohuoneen (LJH) alakeskuksen:
  • Toiminnan arviointi
  • Mahdollinen uusimisen tarve
  • Siisteys
 • Säätökäyrien asettelujen tarkistaminen ja mahdollisen muutostarpeen arviointi
 • Kaukolämmön säätöventtiilien toimintakokeet:
  • Venttiilimoottoreiden kiinni ajaminen ja tarkistaminen että virtausta venttiilien läpi ei ole
 • Kaukolämmön siirtimien toimintakunnon tiiviyden varmistaminen (ettei levylämmönsiirtimissä ole vuotoa)
 • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja riittävän esipaineen varmistaminen kiinteistön tarpeeseen nähden
 • Hälytysrajojen oikeellisuuden varmistaminen ja lämmitys- ja käyttövesiverkostojen oikeiden painetasojen määrittely
 • Pumppujen toiminta ja kunto
 • Kaukolämpöveden jäähtymä
 • Mittareiden toiminnan tarkastus
 • Öljylämmityskohteissa savukaasuanalyysi käynnissä olevasta kattilasta

 

Lämmönjakoverkoston toiminnan tarkastus kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa eri puolilla rakennusta:

 • patteritermostaattien ja venttiilien toiminta
 • sisälämpötilan mittaaminen.

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastaminen:

 • Käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta
 • Pakkokytkentöjen tarkastaminen toimintakaavion perusteella:
  • Peltimoottorien sulkeutuminen ja toiminta
  • Puhaltimien toiminta/pysähtyminen
  • Lämmityspatterin jäätymissuojan toiminnan varmistaminen
 • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta
 • IV-koneiden yleinen puhtaus, suodattimien puhtaus ja suodatintyypit
 • Puhaltimien kunto ja mahdollinen laakerointitarve, kiilahihnakäyttöjen tarkistaminen (jos on)
 • Lämmöntalteenotto:
  • Lämmöntalteenoton hyötysuhde
  • Lämmöntalteenottopeltien toiminta

Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, tarkastelu tehdään vähintään kahteen IV-koneeseen.

Vesijohtoverkon painetason ja lämpimän käyttöveden sekä kierron paluulämpötilan tarkastaminen.

Selvitetään tarve paineenalennusventtiilin käytölle.

Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon (esimerkiksi RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje).

Yleisten tilojen valaistuksen toiminnan tarkastaminen:
 • Valaistuksen ohjaukset ja tarpeenmukaisuus
 • Mitä suuruusluokkaa on valaistuksen osuus kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta (piha ja kiinteistön yleiset tilat)
 • Valaistuksen tekninen käyttöikä
 • Soveltuuko nykyisiin lamppuihin LED-valaistus vai kannattaako valaistusjärjestelmä saneerata kokonaan
 • Huomautusten tekeminen havaituista vioista ja puutteista
 • Toimenpide-esitykset (käyttötekniset toimenpiteet ja investoinnit)
 • Suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on todennäköisesti potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä:
  • Vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät ja arvio niiden kannattavuudesta sisältäen maalämpö, PILP, ilmavesilämpöpumppu, aurinkolämpö ja -sähkö, jäteveden lämmöntalteenotto
  • Älykäs säätö ja ohjaus sekä kysynnän jousto
  • Rakenteelliset energiatehokkuusmahdollisuudet (yläpohja, ikkunat, ovet, julkisivu)
 • Suuntaa-antava arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäiseen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin) – ei sisällä avustuksen hakuun tarvittavia laskelmia.
Call Now Button