Aurinkoselvitys

 

  • Vaihe 1
  • Selvitämme potentiaalisen aurinkosähkön ja/tai -lämmön hyödynnettävyys katselmuksen perusteella rakennuksen LVI-järjestelmistä ja rakenteista riippuen
  • Laskemme laitteistolle optimaalisen mitoituksen ja laiteriippumattomat kannattavuusarviot
  • Vaihe 2
  • Pyydämme kokonaisurakkatarjoukset ja laadimme selkeä yhteenvedon tarjotuista järjestelmistä sisältäen tekniset tiedot, suorituskyvyn, toimitussisällön ja hinnan
  • Laskemme kuukausitasolla eri järjestelmien tuottaman energian sekä odotettavissa olevat vuosittaiset energiansäästöt.
  • Vaihe 3
  • Laadimme tarjotuista aurinkoenergiajärjestelmistä investoinnin kannattavuuslaskelmat, ottaen huomioon nykyisen järjestelmän kuluttaman energian eri hinnanmuutosskenaariot
  • Autamme valitsemaan kokonaistehokkaimman ratkaisun, huomioiden ympäristön, tulevan energiankulutuksen, tuotteen elinkaaren sekä investoinnin takaisinmaksuajan.
  • Laskemme uuden järjestelmän vaikutuksen CO2-päästöihin
Call Now Button